Pubquiz.cz

Podmienky použitia

Přístup na webové stránky (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání našich webových stránek předpokládá, že s těmito pravidly bezvýhradně souhlasíte v plném znění. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, měli byste tyto stránky neprodleně opustit.

Jedinými a výhradními majiteli autorských práv k obsahu těchto webových stránek je společnost Pubquiz s.r.o., IČ 05601045 (dále jen provozovatel), přispěvatelé a/nebo uvedení vlastníci ©. Veškerý obsah je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy České republiky. Publikování, redistribuce nebo jiné šíření obsahu nebo jeho části je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu majitele autorských práv.

Není-li výslovně stanoveno jinak, jste oprávěni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové účely. Není však povoleno odstraňovat jakékoli informace o autorských právech a/nebo další poznámky uvedené v materiálech, jež si vytisknete nebo jejichž kopie si pořídíte.

Souhlasíte, že nebudete jiným způsobem pozměňovat, upravovat, kopírovat, vystavovat ani přenášet žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média. Dále souhlasíte, že nebudete prodávat, vysílat ani distribuovat žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média, včetně přemístění materiálů na jinou stránku a jejich zpřístupnění on-line, nejsou-li tyto materiály označeny k takovému použití.

Ostatní loga a ochranné známky použitá na těchto stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, výhradním majetkem společností na které odkazují a/nebo o kterých se zmiňují.

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz ani celistvost webových stránek tím, že se bude nabourávat do/z cizích systémů, měnit údaje na webových stránkách ani bránit nebo omezovat přístup jiných uživatelů na tyto stránky.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel použití stránek, a to i bez předchozího upozornění.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto Pravidel použití stránek. Bude-li uživatel pokračovat v používání stránek provozovatele po provedení změn těchto Pravidel použití stránek, má se za to, že se změnami v těchto Pravidlech použití stránek bez výhrad souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb provozovatele nebo těchto Pravidel použití stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů, na které je uveden odkaz v patičce všech stránek a také v horním navigačním menu.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Súbory cookie

Provozovatel stránek používá soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení) a obdobné technologie pro poskytování služeb a shromažďování údajů. Soubory cookie nám mimo jiné umožňují ukládat vaše předvolby a nastavení; umožňují vám přihlašování; napomáhají v boji proti podvodům a analyzují výkonnost našich služeb.

Používáme také webové signály, které nám pomáhají umisťovat soubory cookie a získávat údaje o používání a výkonnosti našich služeb. Tyto služby mohou zahrnovat webové signály a soubory cookie poskytovatelů služeb třetích stran.

K dispozici máte celou řadu nástrojů pro kontrolu souborů cookie, webových signálů a obdobných technologií, včetně ovládacích prvků prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie a ovládacích prvků některých poskytovatelů analytických služeb třetích stran pro odhlášení shromažďování dat prostřednictvím webových signálů. Váš prohlížeč a další nastavení mohou mít vliv na vaše zkušenosti s našimi službami.

Ochrana osobných údajov

Provozovatel neshromažďuje žádné osobní údaje.

www.pubquiz.cz

© 2024 Pubquiz.cz s.r.o. Všetky práva vyhradené.
 Myslínova 267/5, Brno 612 00
+420 774 079 449
IČ: 08563241

Partneri